DİĞER TEKNİK EĞİTİMLER

1. Uçak Üzeri Bakım Eğitimleri (OJT)

Hava aracı bakımında teorik bilginin yanı sıra pratik becerilerin kazanılması büyük önem taşır. Bu yüzden temel ve uzmanlık seviyesinde gelişimlerde pratik eğitimler elzem kabul edilir. Henüz sektöre atılmamış tecrübesiz teknisyen adaylarının gerçek bakım ortamlarında hava aracı bakım kültürünü ve kabiliyetlerini kazanması adına Almaya’da Airbus A320, A330 ve Boeing B737NG tipi uçaklar üzerinde işbaşı eğitimleri tarafımızca sağlanabilmektedir. OJT programları 4 ayrı bölümden veya bunların herhangi bir kombinasyonundan oluşabilmektedir:

  • - OJT öncesi 10 günlük aşinalık kursu(her gün 4 saat teorik + 4 saat pratik eğitim),
  • - Opsiyonel olarak eğitmen veya tecrübeli bakım teknisyenleri gözetiminde 14 farklı lokasyonda 25 günlük Hat Bakım eğitimi imkanı,
  • - Opsiyonel olarak eğitmen veya tecrübeli bakım teknisyenleri gözetiminde Münih’te 10 günlük Hangar Bakım eğitimi,
  • - Tecrübeli bakım teknisyenleri gözetiminde Münih’te veya Dusseldorf’ta 13 günlük atölye eğitimi.

Atölye eğitimleri aşağıdaki alt bölümlerin birinden veya herhangi bir kombinasyonundan oluşabilir:

  • - Avionic Shop
  • - Rescue and Safety Shop
  • - Brake and Wheel Shop
  • - Engine Shop
  • - Sheet Metal Shop
  • - NDT Shop

2. Practical Training in Manufacturing and Maintenance

Havacılığın her alanında bilhassa hava aracının uçuşa elverişliliğini doğrudan ilgilendiren üretim ve bakım safhalarında teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitimin de verilmesi hava aracının güvenlik sınırlarını korurken personelin de tümleşik sistemsel bilgisinin ve el kabiliyetinin artmasına vesile olur. Bakım alanında personelin yetkinliğe ulaşması için temel bir gereklilik olan pratik eğitim üretim alanında da personelin ihtisasına göre bir mecburiyettir. En küçük bir parçanın veya komponentin üretim fazına indirgenecek kadar özelleştirilebilecek bu eğitim genel anlamda mekanik yapılar için metal ve kompozit, aviyonik yapılar için elektrik ve elektronik olarak sınıflandırılabilir.

3. Human Factors Training

İnsan Faktörleri eğitimi 145.A.35(d) içerisinde belirtilen ve bir hava aracı bakım organizasyonunun yetki devamlılığı için gerekli şartlarından biri olan sürekli eğitimlerdendir. Kişiler arası, sistem-insan arası, makine-insan arası ve çalışma prosedürü-insan arası etkileşimi ve insan performans ve sınırlarını tanımlayan İnsan Faktörleri tüm hava aracı bakım organizasyonu personeli tarafından iki yılda en az bir kez alınmalıdır. Genel olarak 2 günlük bir eğitim olarak verilmekle birlikte eğer bir Part 147 onaylı organizasyon tarafından değil de bakım organizasyonun kendi içinde bir düzenleme ile veriliyorsa regülasyonda belirtilen içerik ve ağırlığa uygun bir şekilde verilmesi gerekmektedir ve organizasyonun el kitabında detaylandırılmalıdır.

4. Aviation Legislations Training

Havacılık Kanunları eğitimi İnsan Faktörleri eğitiminde olduğu gibi yine 145.A.35(d) ‘de tanımlanan sürekli eğitimlerdendir. Bir hava aracı bakım organizasyonu içerisinde görev alan personelin güncel havacılık prosedürlerine hakim olması istenmektedir.

Bundan sebep Havacılık Kanunları eğitimi de iki yılda en az bir kez tüm personel tarafından alınmalıdır. Havacılık Kanunları eğitimi, içerisinde hava aracı bakım organizasyonlarının görev ve sorumluluklarını tanımlayan Part 145, bakım eğitim organizasyonlarını tanımlayan Part 147, hava aracı bakım personelinin görev ve sorumluluklarını ifade eden Part 66, sürekli uçuşa elverişlilik şartlarını tanımlayan Part M, tasarım ve üretim organizasyonlarını tanıtan Part 21 ve operatör firmaların sorumluluklarını tanımlayan OPS alt bölümlerinden oluşur. Muhatap organizasyonun görev kapsamına bağlı olarak ilgili alt bölümlerin eğitiminin alınması yeterli olabilecekken genel işleyiş tüm bu bölümlerler ilgili bilgilendirmelerin yapılması yönündedir.

Alt bölümlere göre farklılık arz edebileceği gibi genel uygulanan eğitim süresi 5 gündür. Yine bir Part 147 onaylı bakım eğitim organizasyonu tarafından verilebileceği gibi hava aracı bakım organizasyonun kendisi tarafından da sağlanabilir.

5. Fuel Tank Safety

Sadece mekanik değil aynı zamanda aviyonik komponentlerden de oluşan hava aracının güvenliği için risk oluşturan alanların başında yakıt tankları gelir. Uçak yakıtı tutuşma noktası düşük, buharlaşma kabiliyeti yüksek ve yangın faktörüne karşı hassas bir akışkandır. Dolayısıyla hem uçuş esnasında hem de yerde yakıtın ve içerisinde bulunduğu tankın güvenliği yüksek önem arz eder. Hava aracı üzerinde bakım yapacak olan personelin bu alanlarla ilgili gerekli güvenlik ve prosedür bilgisine hakim olması icap eder. Bu sebepten bakım personelinin Fuel Tank Safety eğitimi alması da bir hava aracı bakım organizasyonu için gerekliliklerdendir. Bakım personeli haricinde kalite personelinin de en azından farkındalık eğitimine katılması gerekmektedir. 2 gün süreli eğitimde yakıt tankı ile ilişik komponentlere dikkat çekilir ve ilgili servis bültenlerinin, uçuşa elverişlilik direktiflerinin ve manuellerin nasıl kullanılacağı anlatılır.

6. EWIS(Electrical Wiring Interconnection System)

Elektrik kabloları üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak çalışan personeller için bir gereklilik olan EWIS eğitimi sorumluluk alanına bağlı olarak farklı kategorilerde mevcuttur ve ilgili personeller için sürekli eğitimlerdendir. Eğitimi alması gereken personellere elektrik kabloları üzerinde bakım veya denetim yapan bakım personeli ile birlikte, planlama yapan mühendisler, temizlik ekipleri, kargo yükleyicileri, yer hizmetleri ekipleri ve mürettebat da dâhildir. Hedef gruba bağlı olarak 1, 2 veya 5 günlük eğitim süreleri gerekebilir.

7. Crew Resource Management (CRM)

Cockpit Resource Management olarak da bilinen CRM eğitimi kokpit içerisinde farkındalık, esneklik, görev ve sorumluluk analizi, kişiler arası iletişim, karar verme sorumluluğu ve liderliği konu alan güvenlik eğitimidir. CRM eğitimine pilotlar için İnsan Faktörleri eğitimidir denilebilir.

8. Safety Management Systems (SMS)

SMS eğitimi ICAO tarafından oluşturulan konsepte uygun olarak sivil havacılıkta güvenlik unsurunun nasıl sistematik olarak yönetileceğinin izahını amaç edinir. 5 günlük bir sınıf eğitimi ile veya online eğitim olarak alınabilir. Kurs güvenlik riskinin ve finansal etkisinin analiz edilmesini, kaynak ve sonuç ilişkisini, güvenlik sisteminin şirket içerisinde oluşturulmasını ve sürdürülmesini ele alır. Sivil havacılıktaki şirketlerin yöneticilerine, hava trafik kontrolörlerine ve sivil havacılık otoritesi çalışanlarına yöneliktir.

9. ETOPS (Extended Twin Engine Operations)

Havayolu firması ve bakım personeline ETOPS kavramını, prosedürlerini ve yetki gerekliliklerini anlatan bu eğitim okyanus ötesi uçuş yapacak olan çift motorlu uçaklara yönelik sistem bilgilerini kapsar. Level 1 ve Level 2 olarak iki bölümden oluşan eğitim hava aracı bakım manuellerinin izahat bölümlerindeki genel tanımları(Level 1) ve teorik/pratik uygulamalarını(Level 2) içerir. Pilotlar, dispeçerler, bakım personeli ve eğitmenleri için gerekliliktir.

10. Internal Auditor Training

Şirket içi kalite eğitimi olarak isimlendirebileceğimiz bu eğitim her organizasyonun olmazsa olmazlarından kalite personeline yönelik olarak kalite teriminin tanımını, şirket içi kalitenin nasıl yapılması gerektiğini, insan faktörlerini, denetim raporlarının hazırlanmasını ve geri beslemelerin sağlanarak kalite bulgularının takibini izah eder.

11. Train the Trainer

Eğiticinin Eğitimi herhangi bir alanda eğitim verecek olan eğitmenlerin bilgiyi kursiyere aktarırken kullanacağı teknikler, hazırlık ve planlama, sunum ve performans değerlendirmesini konu alır. Teorik ve pratik eğitmenler, sınav gözetmenleri ve eğitim değerlendiricileri için bir gerekliliktir.