Sınav Başvuru Kuralları

SINAVA BAŞVURU KURALLARI

Kurumumuz bünyesinde EASA Part 66 sınavlarına katılacak kursiyerlerin sınava başvuru aşamasında aşağıdaki konulara dikkat etmesi önem arz etmektedir:

  1. Sınav başvurularınızı Goldairkarnem kullanıcı hesabınız üzerinden yapmanız gerekmektedir. Eposta, sms vb yollarla yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.
  2. Başvurular websitemizde ve mobil uygulamamızda duyurulan tüm sınavlar için sınav planı duyurulduktan hemen sonra başlar ve sınava 14(on dört) takvim günü kalıncaya kadar devam eder.
  3. Katılım sağlanacak sınava yönelik başvurular duyurulan sınav kapsamında olmalıdır. Farklı bir modül, farklı bir kategori veya farklı bir içerik talebi planlanan sınav tarafından karşılanmıyorsa başvuru sahibi katılımcı listesine dahil edilmez.
  4. Katılım sağlanacak sınavla ilgili spesifik bir durum söz konusu ise(kategori farklılığı, alt modül kısıtlaması vb) başvuru ekranında açıklama olarak ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.
  5. Sınava başvuran adayın sınav asil listesinde bulunabilmesi için başvurduğu sınav adedine tekabül eden toplam tutarı yine sınav tarihinden 14(on dört) takvim günü öncesine kadar yapması gerekmektedir. Bu zaman zarfında ödemesini yapmayan aday kontenjan müsaitliği varsa yedek listesine dahil edilir ve ödemesini yaptığı takdirde sınava katılımı mümkündür, kontenjan müsait değilse ikinci bir uyarıya gerek duyulmaksızın sınav listesine dahil edilmez.
  6. Sınava yönelik ödeme EURO cinsinden veya ödeme tarihindeki YapıKredi Bankası Euro satış kuru baz alınarak TL cinsinden kurumsal hesap numaramıza havale/EFT yapılmalıdır. Ödeme transfer ücreti veya kur değişiminden doğacak farklar başvuru sahibinin sorumluluğu altındadır.
  7. Sınav tarihinden 14(on dört) takvim günü öncesi itibariyle asil katılımcı listesinde bulunan kursiyerlerin iptal, değişiklik veya devir gibi hakları bulunmaz, sınava katılım gerçekleşmediği durumda da sınava katılım hakkı kullanılmış olarak değerlendirilir, ödeme iadesi yapılmaz. Fakat bu durum kursiyerin aynı sınava tekrar başvurabilmesi için herhangi bir süre engeli getirmez.
  8. Katılımcıların sınavdan 20(yirmi) dakika öncesinde sınav lokasyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  9. Sınav başlangıç saatinde sınav salonunda bulunmayan, sınav kurallarına uymayan, usulsüz davranış sergileyen ve dolayısıyla sınava katılımına müsaade edilmeyen veya sınavı iptal edilen kursiyerin ilgili sınava yönelik herhangi bir hak iddiası bulunamaz, sınav hakkını kullanmış olarak değerlendirilir.
  10. Kurumumuzun sınavdan 24(yirmi dört) saat öncesine kadar sınav yeri ve tarihi konularında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

 

Bilgi ve dikkatinize sunarız.

Saygılarımızla.