MEB ONAYLI EĞİTİMLER

Eğiticinin Eğitimi Kurs Programı

Eğiticinin Eğitimi Kurs Programı işletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az ortaöğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişileri hedeflemektedir. Bu kurs programı ile kursiyerlerin:

1.           Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,

2.           Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,

3.           Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,

4.           Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,

5.           Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,

6.           Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,

7.           Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,

8.           Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,

9.           Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

 

Program MEB onayımız çatısı altında gerçekleştirilir ve program süresi 45 saattir.

 


 

İngilizce Dil Öğretimi Kurs Programı

Havacılık sektörü derin bir teknik İngilizce içeriğine sahiptir. Hava aracı bakım manuellerinin uluslararası ortak dilinin İngilizce olması, havacılıkta iletişimin yazılı olarak ve yine İngilizce dilinde yapılıyor olması ve her sistem ve sistem elemanının İngilizce temelli tanımlanıyor olması bilhassa tüm iç ve dış parça ve sistemlerle sürekli olarak haşır neşir olan hava aracı bakım personeli ve uçuş ekibi için İngilizce’yi kaçınılmaz bir gereklilik kılar. İşe alım süreçlerinde havayolu ve hava aracı tasarım-üretim-bakım firmalarının öncelikli kriterlerinden olan İngilizce dil bilgisi yetkinlik ispatı açısından otoritelerce de zorunlu kılınmıştır. Çalışılacak olan bölüme göre farklı dil yeterliliği gereklilikleri bulunuyor olsa da örneğin bir hava aracı bakım teknisyeninde minimum CEFR A2 seviyesi aranmaktadır. Hedef gruba bağlı olarak içeriğinde farklılık oluşan Havacılık İngilizcesi eğitimleri temelde çalışılacak bölüme göre teknik terminoloji ve dil bilgisine odaklanır. Talebe ve dil bilgisi seviyesine göre eğitim süreleri farklılık arz eder, sürenin belirlenmesi için eğitim öncesinde seviye tespiti yapılır. MEB onaylı eğitim programımız ile talebe ve ihtiyaca yönelik programlar sunulabilir.

 

Program en az ilköğretim okulundan mezun olanlar ile yetişkinlere yöneliktir. Bu program ile kursiyerlerin,

1.           İngilizceyi normal hızda konuşulduğunda dinleme ve anlamaları,

2.           İngilizce bir parçayı, sesli ve sessiz okunduğunda doğru olarak anlamaları,

3.           İngilizceyi anlaşılır ve akıcı biçimde konuşmaları,

4.           Duygu ve düşüncelerini anlaşılır bir şekilde İngilizce olarak ifade edebilmeleri,

5.           Dili kendi kültürü içerisinde tanımalarını sağlamaları,

6.           Kurs süresince ve kursu bitirdikten sonra dili öğrenmede kararlı olmaları,

7.           İngilizce konuşulan ülkelerin kültür ve değerlerinin farkında olmaları,

8.           İngilizce iletişim kurmaya istekli olmaları,

9.           Düzeyine uygun yayınları izlemeye istek duymaları amaçlanmaktadır.

 

MEB onayımız çatısı altında temelden telaffuza kadar 5 farklı düzeyinde sunulabilecek programların süresi talebe bağlı olarak 150 saat ila 300 saat arasında değişkenlik göstermektedir.