SIK SORULAN SORULAR

Havaaraçlarının bakımı da, en az uçuş operasyonu kadar hatta belki de ondan da önemlidir. Havaaraçlarının bakımı ise ancak yetkili bakım merkezleri tarafından (EASA Part145) yetkilendirilmiş bakım personeli tarafından (EASA Part66) gerçekleştirilebilir.

Dolayısı ile EASA Part66 lisansı, kişiye yetkilendirildiği konularda, havaaracı üzerinde bakım yapma ve onaylama yetkisi verir.

EASA Part66 Lisansı ancak EASA Onaylı eğitim kuruluşları tarafından(EASA Part147), gerçekleştirilen eğitim ve sınavlardan sonra ilgili otorite tarafından verilebilir.

 • Bir uçak bakım lisansına başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
 • İlgili hava aracı tipinde yayımlanmış olan teknik dokümanların ve Part-145 veya Part-M onaylı bakım kuruluşunun bakım çıkış sertifikası düzenlenmesi ile ilgili prosedürlerin yazıldığı dili veya dilleri anlayabilecek seviyede okuyabilmesi, yazabilmesi ve konuşabilmesi,
 • Talebiyle ilgili modüllerin sınavlarını başarıyla tamamlamış olması,
 • Talebiyle ilgili kategoride aktif hava aracı bakım deneyimini tamamlamış olması,
 • Uçak bakım lisansları aşağıdaki kategorileri içerir:
 •  Kategori A, B1, B2, B3, C
 •  Kategori A : Hat bakım mekanik teknisyeni.
 • Kategori B1: Hava aracı bakım teknisyeni (Mekanik).
 • Kategori B2: Hava aracı bakım teknisyeni (Avionik).
 • Kategori C : Hava aracı üs bakım mühendisi/teknisyeni.
 •  A ve B1 kategorileri uçakların, helikopterlerin, türbinli ve pistonlu motorların kombinasyonuyla ilgili alt kategorilere ayrılır. Bu alt kategoriler:
  • A1 ve B1.1 : Türbinli Uçaklar
  • A2 ve B1.2 : Pistonlu Uçaklar
  • A3 ve B1.3 : Türbinli Helikopterler
  • A4 ve B1.4 : Pistonlu Helikopterler
 • B3 kategorisi 2000 kg MTOM ve altındaki piston motorlu basınçsız hava araçlarına uygulanabilir.

Bir lisans adayının aşağıda gereklilikleri karşılaması gerekir:

1. Kategori A ve alt kategoriler B1.2 ve B1.4 için:

 • (i) Eğer başvuran kişinin herhangi bir teknik eğitim geçmişi yok ise faal uçak üzerinde üç yıllık pratik bakım deneyimi, veya
 • (ii) Yetkili otorite tarafından teknik manada kişinin eğitimli çalışan olarak ele alınabilmesini sağlayacak eğitimin tamamlanmış olması ve faal uçak üzerinde iki yıllık pratik bakım deneyimi, veya
 • (iii) Part 147 onaylı temel eğitim kursunun tamamlanmış olması ve faal uçak üzerinde bir yıllık pratik bakım deneyimi

2. Kategori B2 ve alt kategoriler B1.1 ve B1.3 için:

 • (i) Eğer başvuru sahibi ilgili bir teknik eğitime sahip değilse faal uçak üzerinde beş yıllık pratik bakım deneyimi, veya
 • (ii) Yetkili otorite tarafından, teknik manada, kişinin eğitimli çalışan olarak ele alınabilmesini sağlayacak eğitimin tamamlanmış olması ve faal uçak üzerinde üç yıllık pratik bakım deneyimi, veya
 • (iii) Part 147 onaylı temel eğitim kursunun tamamlanmış olması ve faal uçak üzerinde iki yıllık pratik bakım deneyimi

3. Büyük uçaklara dair kategori C lisansı:

 • (i) Part 145 B1.1, B1.3 veya B2 destek personeli olarak veya büyük uçaklar üzerinde B1.1, B1.3 veya B3 kategorilerinde çalışarak veya her ikisinin kombinasyonu olacak şekilde üç yıllık deneyim, veya
 • (ii) Part 145 B1.2 veya B1.4 destek personeli olarak veya büyük uçak üzerinde B1.2 veya B1.4 kategorilerinde çalışarak veya her ikisinin kombinasyonu olacak şekilde beş yıllık deneyim, veya

4. Büyük olmayan uçaklara dair kategori C lisansı:

 • Part 145 B1 veya B2 destek personeli olarak veya büyük olmayan uçaklarda B1 veya B2 kategorilerinde çalışarak veya her ikisinin kombinasyonu olacak şekilde üç yıllık deneyim, veya

5. Akademik elde edilen kategori C lisansı:

 • Bir üniversiteden, veya yetkili otorite tarafından tanınmış diğer bir yüksek eğitim enstitüsünden teknik çerçevede bir akademik dereceye sahip bir başvuru sahibi için; altı ay hangar bakım görevlerinin gözetimini içinde bulunduracak şekilde uçak bakımıyla doğrudan ilişkilendirilmiş görevlerin emsal bir seçiminde, bir sivil uçak bakımı alanında, 3 yıllık deneyim.
 • Aşağıdaki tablo var olan bir Part 66 lisansına yeni bir kategori veya alt kategori eklemek için tecrübe gerekliliklerini göstermektedir.
 • Tecrübe, başvuruyla ilgili alt kategoride , faal uçak üzerindeki pratik bakım deneyimi olmalıdır.
 • Eğer başvuru sahibi alt kategoriyle ilgili onaylı bir Part 147 eğitimi almışsa deneyim gerekliliği 50% düşürülecektir.

Kategori B1’den kategori B2’ye geçiş için:

 • Modül 4: Electronic Fundamentals
 • Modül 5: Digital Tecniques
 • Modül 7.4: Avionic General Test Equipment
 • Modül 13: Aircraft Aerodinamics, Structures and Systems
 • Modül 14: Propulsion

Kategori B2’den alt kategori B1.1’e geçiş:

 • Modül 2: Physics
 • Modül 6: Materials and Hardware
 • Modül 7: Maintenance Practices
 • Modül 11: Turbine Aeroplane Aerodynamics, Structures and Systems
 • Modül 15: Gas Turbine Engine
 • Modül 17: Propeller

Kategori B2’den B1.2’ye geçiş:

 • Modül 2: Physics
 • Modül 6: Materials and Hardware
 • Modül 7: Maintenance Practices
 • Modül 11: Turbine Aeroplane Aerodynamics, Structures and Systems
 • Modül 16: Piston Engine
 • Modül 17: Propeller

Kategori B2’den B1.3’e geçiş:

 • Modül 2: Physics
 • Modül 6: Materials and Hardware
 • Modül 7: Maintenance Practices
 • Modül 12: Helicopter Aerodynamics, Structures and Systems
 • Modül 15: Gas Turbine Engine

Kategori B2’den B1.4’e geçiş

 • Modül 2: Physics
 • Modül 6: Materials and Hardware
 • Modül 7: Maintenance Practices
 • Modül 12: Helicopter Aerodynamics, Structures and Systems
 • Modül 16: Piston Engine
 • Başvuru yapan kişi, alacağı lisans kategorisine veya kategorilerine uygun olarak yeterli bilgi seviyesine sahip olduğunu modül sınavlarında başarılı olarak kanıtlamak zorundadır.
 • Adayların çoktan seçmeli veya yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için, 100 tam puan üzerinden 75 veya daha yukarı puan almaları şarttır.
 • Başvuru sahibi modül sınavlarını on yıl içerisinde tamamlamalıdır.
 • Adaylara, çoktan seçmeli sınavlarda her bir soru için ortalama yetmişbeş saniye; yazılı sınavlarda soru başına yirmi dakika sınav süresi verilir.
 • Herhangi bir modül sınavından başarısız olan kişi bu sınava başarısız olduğu sınavın yapıldığı tarihten itibaren doksan günden önce giremez.Ancak, EASA Part 147 onaylı bakım eğitimi kuruluşunda ilgili modülden kursa katılmış olması halinde bu süre otuz güne indirilir.
 • Sınavlar iki farklı formatta yapılmaktadır. Üç şıklı  test ve klasik yazılı şeklindedir. Yazılı sınavlar sadece modül 7, modül 9 ve modül 10 sınavlarında uygulanmaktadır.

Gold Air Training Center ile Easa Part 66 lisansına sınıflarımızda gerçekleştirilen modül sınavlarına yönelik seminer ve etüt seçenekleri  ile sınavlarda başarı elde etmeniz mümkündür. Size uygun ders ve sınav planlaması ile zaman sorunu yaşamadan esnek bir çalışma ortamında sınav ve derslere katılımınız sağlanır.

Modül sınavlarınız başarı ile tamamladığında evraklarınızı dilerseniz firmamız dilerseniz de kişisel olarak ulaştırabilirsiniz. Bu süreci sizinle izleyeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Gold Air Training Center ailesi olarak sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarız.